Fraktfritt över 499 sek / Snabb leverans / Säkra betalningar

Personuppgiftspolicy

Behandling av personuppgifter

För oss på Loviderm är det viktigt att du känner dig trygg när du  besöker vår hemsida och vi är därför försiktiga när vi behandlar dina  personuppgifter. På den här sidan vill vi på ett tydligt och transparent  sätt beskriva hur vi samlar in, delar och använder dina personuppgifter  och vilka rättigheter du har. Det är viktigt att du tar del av  informationen och om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta  oss.
Vi säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part!

Strandgårdens Hälsoprodukter AB, org. nr 556970-3464 och adress Störtloppsvägen 42, 129 45 Hägersten är personuppgiftsansvarig.

 

Vad räknas som en personuppgift?

Information som kan kopplas till en levande person, enskilt eller i  kombination med andra uppgifter, är en personuppgift. Typiska  personuppgifter är namn, adress eller personnummer, men också bilder och  ljudupptagningar kan räknas som personuppgifter, liksom olika slag av  elektronisk information som kan identifiera en fysisk person, som  exempelvis IP-nummer eller cookies.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev är det enda vi behöver för att skicka vårt nyhetsbrev e-postadress och namn.

När du kontaktar oss  tar endast de personuppgifter som är nödvändiga  för att ge dig den service du efterfrågar och kan variera beroende på  hur och i vilket ärende du kontaktar oss. Det är i första hand namn och  adress eller e-postadress samt eventuellt telefonnummer eller annan  kontaktinformation.

När du handlar i vår butik samlar vi in den information vi behöver  för att kunna fullgöra din beställning. Det handlar om namn och adress,  telefonnummer samt e-postadress. Hantering av betalning sköts av PayEx  som är Personuppgiftsansvarig för de uppgifter som skickas till dem vid  köpet. När du genomför köpet godkänner du att de hanterar dina  uppgifter. Du kan hitta PayEx Personuppgiftspolicy på deras hemsida.

På våra evenemang eller mässor kan vi ta bilder och i enstaka fall  videoupptagningar som vi sedan kan komma att använda i  marknadsföringssyfte.

 

Hantering och lagring av personuppgifter

Personuppgifterna kommer enbart användas för de ändamål som framgår  av denna Personuppgiftspolicy och/eller för att fullgöra rättsliga och  administrativa skyldigheter. Samma personuppgift kan lagras på flera  olika ställen för olika ändamål. Detta innebär att vi kan komma att  radera en uppgift ur ett system när den inte längre behövs där,  samtidigt som uppgiften kan komma att fortsätta lagras i ett annat  system om ändamålet finns kvar, t.ex. skyldighet enligt bokföringslagen.  Om uppgifter behövs efter denna period för analytiska eller historiska  syften kommer vi vidta lämpliga åtgärder för att anonymisera dessa  uppgifter så att dessa inte längre utgör personuppgifter, t.ex att det  kan stå endast kvinna/man 50 år.

Om du är en tidigare kund till oss kommer vi att lagra de  personuppgifter vi behöver för att kunna fortsätta kontakta dig med  marknadskommunikation så länge du har en aktiv kundrelation med oss. Du  kan närsomhelst avregistrera dig från att motta marknadskommunikation  från oss. Om du har registrerat dig för att motta vårt nyhetsbrev kommer  vi att behandla de uppgifter som behövs för att administrera detta så  länge du inte meddelar oss att du inte längre vill motta detta. Du kan  närsomhelst avregistrera dig.

För att vi ska kunna försvara oss mot rättsliga anspråk, t.ex. vid  tvister, kan vissa uppgifter komma att sparas i enlighet med tillämplig  preskriptionstid. När vi är skyldiga att spara uppgifter enligt lag  lagras uppgifterna i enlighet med den tid som föreskrivs i tillämplig  lagstiftning.

Dela personuppgifter med leverantörer och samarbetspartners

För att kunna ge dig den tjänst du efterfrågar kan vi behöva dela din  information med tredje part. Det rör sig i första hand om  betallösningsföretag samt transportföretag för att kunna genomföra och  leverera dina köp i vår butik, men det kan också röra sig om företag som  kan hjälpa oss med leveranser, IT-system eller molntjänster. Vi delar  enbart personuppgifter med dessa underleverantörer och  samarbetspartnerns i den mån det är nödvändigt för att våra leverantörer  och samarbetspartners ska kunna tillhandahålla sina tjänster till dig  och oss och de får enbart tillgång till de personuppgifter som är  nödvändiga.

 

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Den lagliga grunden för personuppgiftshantering kan vara olika  beroende på syftet med hanteringen. Samma information kan också hanteras  med stöd av olika rättsliga grunder, t.ex. kan en e-postadress vara  nödvändig för att skicka ut bekräftelse av genomfört köp och då kan det  handla om ett fullföljande av avtal, men för att skicka ut nyhetsbrev  till samma e-post kan det krävas ett samtycke eller ett berättigat  intresse.

Fullföljande av avtal

När man handlar i vår webbutik är personuppgiftsbehandling nödvändig för att vi ska kunna uppfylla avtalet med dig.

Samtycke

Vårt nyhetsbrev skickas ut till dig som inte är kund hos oss men lämnat samtycke till att få nyhetsbrevet.

Intresseavvägning

Om du handlar hos oss anser vi att vi har ett berättigat intresse att  kunna skicka direktreklam till dig. Det handlar i första hand men inte  uteslutande om vårt elektroniska nyhetsbrev.

Bilder som tas under våra event eller mässor har vi ett berättigat  intresse att använda oss av i marknadsföringssyfte, både i samband med  eventet och efteråt. Det kan röra sig om bilder till elektronisk  marknadsföring såsom blogg eller social media, till annonser i press,  till broschyr eller till annan marknadsföringskanal.

Rättslig förpliktelse

Det kan vara nödvändigt att hantera personuppgifter för att vi ska  kunna uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. gällande redovisning och  bokföring eller säkerhet.

 

Dina rättigheter

Rätt till återkallelse av samtycke

I de fall behandlingen baseras på ditt samtycke har du rätt att  närsomhelst återkalla detta genom att kontakta oss. Om det gäller  nyhetsbrevet går det också att använda avanmälningslänken som finns i  varje nyhetsbrev.

Rätt till information om de personuppgifter vi har sparade om dig

Du har rätt att få ut en kopia på de personuppgifter vi har om dig.  Du har rätt att kostnadsfritt få en kopia per år, fler kopior kan  medföra en rimlig administrationsavgift. Vi kan komma att begära att du  styrker din identitet innan du får ut dina uppgifter. Om du har skapat  ett kundkonto hittar du dina uppgifter genom att logga in på Mitt Konto i  vår webbutik.

Rätt till kontroll över dina personuppgifter

Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas,  kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att behandlingen  av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och till exempel  inte används för direktreklam.

Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina uppgifter i strid med  dataskyddsförordningen bör du i första hand kontakta oss. Vi försöker  lösa dina klagomål, men är du fortfarande missnöjd kan du lämna in ett  klagomål till Datainspektionen. Du kan läsa mer om hur det går till på Datainspektionens hemsida.
Vänligen inkom med din begäran, krav eller klagomål skriftligen. Kontaktadressen är:
Strandgårdens Hälsoprodukter AB
Att: Dataskyddsansvarig
Störtloppsvägen 42
129 47 Hägersten

 

Vi kan komma att göra ändringar i vår personuppgiftspolicy. Den  senaste versionen av personuppgiftspolicyn finns alltid här på  webbplatsen.