Vad är hud?

Huden är kroppens största organ och hos en vuxen person är den ca 2  kvadratmeter. Huden har många viktiga funktioner som t.ex. att den  reglerar kroppstemperaturen, skyddar kroppen mot yttre påfrestningar som mikroorganismer (t ex bakterier, virus), UV-strålning, uttorkning,  kemikalier och andra skadliga ämnen. Börjar du vårda huden i tidig ålder  kommer du ha nytta av det hela livet!

Huden är uppbyggd av tre olika lager: överhuden (epidermis), läderhuden (dermis) och underhuden (subcutis).

Överhud

Överhuden (epidermis) är det översta hudlagret och är alltså det  hudlager vi känner när vi tar på huden. Överhuden är väldigt tunn, upp  till 0,5 mm tjock, och består av flera cellskikt. Huden förnyas  ständigt, när de yttersta cellerna åldras stöts de bort och det  produceras nya. Processen tar ca en månad. Takten av cellbildandet  minskar dock när vi åldras. Överhuden ger även ett visst ljusskydd, men  är känslig för solens strålar.

Läderhud

Läderhuden (dermis) är det mellersta hudlagret under epidermis.  Lagret är 0,5-3 mm tjockt. Läderhuden består av bindväv som är uppbyggd  av dels kollagen, som ger huden stadga, och dels elastin vilket ger  huden elasticitet och flexibilitet. Produktionen av kollagen bromsar in  redan i 20-årsåldern, och det kan med åren leda till att huden blir skör  och lättare rynkig. Läderhuden innehåller också celler som registrerar  tryck, värme, köld och smärta.

Underhud

Underhuden (subcutis) är det understa hudlagret vars främsta  uppgifter är att skydda kroppen mot kyla och slag och bistå kroppen med  fett- och vattenreserver. Underhuden består fettceller och bindväv som innehåller mycket vävnadsvätska och fungerar därmed även som  vattenförråd. Matvanor, ärftlighet och hormoner bestämmer i första hand  underhudens tjocklek.